EN

  The Bratislava City Choir   

@
  

koncerty

o zbore

dirigent

repertoár

členovia

kontakty

Dirigent | Conductor
Prof. Mgr. Ladislav Holásek

Manager
Stanislav Babiak
stanislav.babiak@gmail.com

Adresa
Spevácky zbor mesta Bratislavy
Židovská 1,
815 15 Bratislava
Slovakia

www.szmb.sk

Email
szmbszmb@gmail.com

Zriaďovateľ ! Founder
Bratislavské kultúrne
a informačné stredisko (BKIS)
Židovská 1,
815 15 Bratislava
Slovakia

Sponzori

HYDROPOL, s.r.o.
RNDr. Rudolf Polák

aSc
Applied Software Consultants, s.r.o.
Ing. Ján Gottweis