EN

  The Bratislava City Choir   

@
  

koncerty

o zbore

dirigent

repertoár

členovia

kontakty

Zbor vznikol v roku 1971 pri Mestskom kultúrnom stredisku v Bratislave s názvom Bratislavský komorný zbor. V súčasnosti pôsobí pri Bratislavskom kultúrnom a informačnom stredisku.

Pri jeho zrode bol Anton Kállay, ktorý sa stal prvým dirigentom zboru a viedol ho do roku 1976. Potom ho krátko dirigoval Valentin Iljin (1976 – 1977). Od roku 1977 je jeho dirigentom a umeleckým vedúcim Prof. Mgr. Ladislav Holásek, ktorý viac rokov pôsobil ako zbormajster Slovenského filharmonického zboru, vyše 20 rokov bol hlavným zbormajstrom Opery SND a 25 rokov dirigentom a umeleckým vedúcim komorného telesa Slovenskí madrigalisti.

Prof. Holásek zásadne ovplyvnil umelecký profil telesa a priviedol ho na vrcholnú úroveň vokálneho interpretačného umenia. V prvých rokoch pôsobenia v SZMB postupne menil jeho tvár. Významne rozširoval repertoár zboru, s čím zároveň pribúdali požiadavky na uvádzanie náročných vokálno-symfonických diel. V nadväznosti na tento trend sa zvyšoval počet členov zboru, čím sa stratil jeho komorný charakter. Preto sa v roku 1979 zmenil jeho názov na „Spevácky zbor mesta Bratislavy“.

SZMB sa môže pochváliť plodnou umeleckou spoluprácou a účinkovaním s poprednými zahraničnými orchestrami ako sú Česká filharmonie Praha, Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín, Haydn Orchester, Bolzano, The Israel Philharmonic Orchestra, Tel Aviv, Moravská filharmonie, Olomouc, Mozartorchester Salzburg, Orquesta Filarmonica de Gran Canaria, RAI Torino, Státní filharmonie Brno, St. Peterburská filharmónia, SWF-Sinfonieorchester Baden-Baden, Pražská komorní filharmonie, Solistes Européens Luxemburg, Wiener Symphoniker, Münchener Symphoniker, Radio Symphonieorchester Wien a domácimi orchestrami ako sú Slovenská filharmónia Bratislava, Štátna filharmónia Košice, Štátny komorný orchester Žilina, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu Bratislava, Cappella Istropolitána Bratislava a iné, s početnými zahraničnými a domácimi dirigentmi. S viacerými z nich sa predstavil na medzinárodných hudobných festivaloch a koncertoch v mnohých mestách Európy. Často vystupoval v Assisi, Salzburgu, Viedni, Ríme, Luxemburgu, v letnom pápežskom sídle Castel Gandolfo, na Pražskej jari, na Opernom festivale v Oviede (Španielsko), na hudobnom festivale UmbriaMusicFest (Taliansko) a inde. Na medzinárodných hudobných festivaloch speváckych zborov (Arezzo, Gorizia, Llangolen, Middlesbrough, Spittal, Miedzyzdroje, Karditsa, Pollheim) dosahoval vynikajúce umiestnenia. Často účinkuje na slovenských hudobných festivaloch ako BHS Bratislava, v Žiline, Košiciach, Banskej Bystrici, Zvolene, Nitre, Spišskej Novej Vsi.

Zbor uskutočnil stovky vystúpení na Slovensku a v zahraničí. V rozsiahlom repertoári zboru je obrovské množstvo omší, oratórií a kantát i opier, rôznych štýlových období a aj diela súčasnej svetovej tvorby. Repertoár a'cappella obsahuje stovky diel z renesancie, baroka, klasicizmu a romantizmu a diel skladateľov 20. storočia. Premiéroval mnohé skladby súčasných slovenských skladateľov. Bohatá je aj jeho nahrávacia činnosť keď v Slovenskom rozhlase nahral niekoľko desiatok diel a´cappella, v Slovenskej televízii realizoval rad nahrávok, vydal niekoľko CD, LP a SP nosičov (z najznámejších spomeňme: Messiah G. F. Händla, Svatební košile A. Dvořáka, Stvorenie J. Haydna, Requiem G. Verdiho). 

Zbor je vysoko oceňovaný i odbornou kritikou. Zásluhou vysokého umeleckého majstrovstva, náročnosti repertoáru a popredným umiestneniam na medzinárodných festivaloch sa zaraďuje medzi špičkových reprezentantov zborovej scény nielen na Slovensku, ale aj v Európe.

Zbormajstri | Choirmasters
Anton Kállay (1971 - 1976)
Valentin Iljin (1976 - 1977)
Prof. Mgr. Ladislav Holásek (od roku 1977)

Koncerty | Concerts
Slovensko | Slovakia - 500
Zahraničie | Abroad - 286

Uvedené diela | Pieces performed
á cappella - 299
omše, oratória, kantáty | masses, oratorios,
cantatas - 144

Nahrávky | Radio and TV records
Radio - 95, TV - 11

Navštívené krajiny | Tours abroad
Austria, Czech Republic, France, Germany, 
Great Britain, Greece, Holand, Hungary, Italy, 
Israel, Latvia, Luxembourg, Poland, Slovenia, 
Spain, Switzerland, Turkey

Spolupráca s dirigentmi - Slovensko
Cooperating conductors - Slovakia
Evald Danel, Oliver Dohnáyi, Peter Feranec, 
Jack M. Händler, Ladislav Holásek, Karol Kevický,
Mario Košík, Ondrej Lenárd, Viktor Málek, 
Ľudovít Rajter, Bystrík Režucha, Peter Selecký,
Róbert Stankovský, Dušan Štefánek, 
Rastislav Štúr, Pavol Tužinský, Marián Vach, 
Jan Valta, Bohdan Warchal, Richard Zimmer

Spolupráca s dirigentmi - zahraničie
Cooperating conductors - Abroad
Ervin Acéll, Gert Albrecht, Jonas Alexa,
Petr Altrichter, Ivan Angelov, Bruno Aprea,
Vladimir Aschkenazy, Walter Attanasi,
Moshe Atzmon, Rolf Beck, Jiří Bělohlávek,
Bertrand de Billy, Aldo Ceccato,
Oldřich Bohuňovský, George Cleve,
Flavio Colluso, Jonathan Darlington,
Martin Dittrich, Juozas Domarkas, Peer Dreier,
Alfred Eschwe, Vladimir Fedosejev, Ivan Fischer,
Michael Fendre, Adam Fischer,
Martin Fischer – Dieskau, Heiko Mathias Förster, Tamas Gál, Hanz Grüss, Michael Gielen,
Pedro Halffer, Martin Hasselböck, Jakub Hrůša,
Petr Chromčák, Arpád Joó, Isaac Karabtschewski,
Ischi Kazuhiko, Peter Keuschnig, Walter Kobéra,
Janos Kovacs, Tomáš Koutnik, Ewald Körner,
Jaroslav Krček, Georg Kugi, Eduard Kuhn,
Jaroslav Kyzlink, Andrej Lazarev, Takeo Maeda,
Stanislav Macura, Kurt Masur, Mathias Mauer, Andrew Mogrelia, Ernst Märzendorfer,
Zbyněk Müller, Ferenc Nagy,
Sir. Charles Olivier Monroe,Günter Neuhold,
Horst Neumann, Herald Nerat, Antonio Pappano, Piere Dominic Ponnel, Jozsef Petró, 
Kurt Redel, Carl Richter, Patric de Rittis,
Nello Santi, Jose Serebriet, Martin Sieghardt,
Jiří Sloboda, Volker Schmidt - Gertenbach, 
Urs Schneider, Patrick Strub, Jac van Steen, 
Hubert Stuppner, Leoš Svárovský, 
Jurij Temirkanov, Peter Tiboris,
Karolos Trikolidis, Petr Vronský, Ralf Weikert, Johannes Wildner, Jaap van Zweden

Spolupráca s orchestrami - Slovensko
Cooperating orchestras - Slovakia
Camerata Slovaca Bratislava,
Cappella Istropolitana Bratislava, 
Orchester Komornej opery Bartislava,
Orchester SND Bratislava,
Orchester Št. opery Banská Bystrica,
Slovenský komorný orchester
Bohdana Warchala Bratislava, 
Slovenská filharmónia Bratislava, 
Štátna filharmónia Košice,
Štátny komorný orchester Žilina, 
Symfonický orchester
Slovenského rozhlasu Bratislava

Spolupráca s orchestrami - zahraničie
Cooperating orchestras - Abroad
Das Amadeus Ensemble Wien,
Capella Fidiciana Leipzig,
Cracow Radio Symphony Orchestra,
Česká filharmonie Praha, 
Athen´s state Orchestra, 
Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín,
Haydn Orchester Bolzano, 
Joseph Haydn Philharmonie Eisenstadt,
The Israel Philharmonic Orchestra, 
Janáčkova filharmonie Ostrava, 
Jihočeská komorní filharmonie
České Budějovice,
Komorní filharmonie Pardubice,
Severočeská filharmonie Teplice, 
MÁV Szimfonikus Zenekar Budapest,
Moravská filharmonie Olomouc, 
Mozartorchester Salzburg,
New Philharmonic Orchestra, 
Niederösterrieichiisches
Tonkünstlerorchester Wien,
Orquesta Filarmonica de Gran Canaria,
Synfonica de Castilla,
Orchestra Filharmonica
Marchigiana Ancona,
Radio Televisione Orchestra Torino,
Státní filharmonie Brno, 
St. Peterburgská filharmónia, 
Symphonic Orchestra Gdańsk, 
Symphonic Orchestra Oradea, 
SWF-Sinfonieorchester Baden Baden, 
Pražská komorní filharmonie, 
Solistes Européens Luxemburg, 
Wiener Symphoniker Wien,
Münchener Symphoniker, 
Filharmonica dell´Umbria, 
Radio Symphonieorchester Wien,
Consortium musicum alte Universtät Wien,
Haag Residentie Orkest