Zoznam členov

Soprán

Barázová Ľudmila
Benciová Katarína
Berlinová Linda
Brejková Mária
Cingeľová Henrieta
Feniková Magdaléna
Hammerlik Zsuzsanna
Hauskrechtová Viera
Juračková Emília
Planková Eva
Porubenská Jana
Pufflerová Jarmila
Rajčányová Zuzana
Rieglová Marieta
Smejová Jana
Slaninová Henrieta
Srnková Marta
Straková Dagmar
Stupková Anna
Svetlíková Jana
Sviteková Tamara
Šándorová Zuzana
Šidová Edita
Vaďurová Anna
Vargicová Angela

Alt

Abrahámová Eva
Buchmanová Oľga
Bohunická Alžbeta
Ďurčová Soňa
Hanakovičová Mária
Hesseková Anna
Kostelná – de Horde Ľudmila
Lamošová Viera
Mináriková Anna
Popelková Marta
Synková Milada
Šturcelová Mária
Švihrová Judita
Trusová Tatiana
Tužinčinová Anna

Tenor

Bernát Igor
Moniš Milan
Kostka Gabriel
Kovács Ján
Ondriš Pavol
Pánik Vladimír
Seman Mikuláš
Tirpák Ivan

Bas

Brejka Marián
Brezák Ján
Füleky Zoltán
Gottweis Ján
Kostka Peter
Laurinc Viliam
Miškovič Marián
Plank Karol
Smolárik Marián
Turan Svetozár
Vacval Stanislav