Zoznam členov

Soprán

Barázová Ľudmila
Brejková Mária
Cingeľová Henrieta
Feniková Magdaléna
Hauskrechtová Viera
Juračková Emília
Planková Eva
Porubenská Jana
Pufflerová Jarmila
Rajčányová Zuzana
Rieglová Marieta
Slaninová Henrieta
Srnková Marta
Straková Dagmar
Stupková Anna
Svetlíková Jana
Sviteková Tamara
Šándorová Zuzana
Šidová Edita

Šoka Smejová Jana
Vaďurová Anna

Alt

Abrahámová Eva
Buchmanová Oľga
Bohunická Alžbeta
Ďurčová Soňa
Hanakovičová Mária
Hesseková Anna

Huttová Mariana 
Kostelná – de Horde Ľudmila
Lamošová Viera
Mináriková Anna

Pachová Martina

Popelková Marta

Synková Milada
Šturcelová Mária
Švihrová Judita
Trusová Tatiana
Tužinčinová Anna

Tenor

Moniš Milan
Kostka Gabriel
Kovács Ján
Ondriš Pavol
Pánik Vladimír
Tirpák Ivan

Vinař Tomáš

Bas

Bencz Bálint

Brejka Marián

Brezák Ján
Füleky Zoltán
Gottweis Ján
Herceg Ivan
Kostka Peter
Laurinc Viliam
Miškovič Marián
Plank Karol
Turan Svetozár
Vacval Stanislav

Dirigent

Kokoš Adrian

Manažérka

Mináriková Anna

Korepetítorka

Synková Milada

Technik

Kovács Ján

Copyright © 2023. Spevácky zbor mesta Bratislavy. Všetky práva vyhradené. Vyrobil a spravuje Darklight.