Manažérka zboru

Ja zimný koncert 2017

Anna Mináriková

Hospodárka

Dáška

Dagmar Straková

Technik záznamov

?????????????

Ján Kovács

Korepetítorka

Milada

Milada Synková

Soprán

 • Barázová Ľudmila
 • Brejková Mária
 • Dorňáková Eva
 • Feniková Magdaléna-vedúca hlasu
 • Hauskrechtová Viera
 • Juračková Emília
 • Planková Eva
 • Pufflerová Jarmila
 • Rajčányová Zuzana
 • Smejová Jana
 • Srnková Marta
 • Straková Dagmar
 • Stupková Anna
 • Svetlíková Jana
 • Sviteková Tamara
 • Šándorová Zuzana
 • Šidová Edita
 • Vaďurová Anna
 • Vargicová Angela

Alt

 • Abrahámová Eva
 • Buchmanová Oľga
 • Bohunická Alžbeta
 • Ďurčová Soňa
 • Dzurišová Eva
 • Hanakovičová Mária
 • Kostelná – de Horde Ľudmila
 • Lamošová Viera – vedúca hlasu
 • Mináriková Anna
 • Popelková Marta
 • Synková Milada
 • Šturcelová Mária
 • Švihrová Judita
 • Trusová Tatiana
 • Tužinčinová Anna
 • Želonková Vladimíra

Tenor

 • Babiak Stanislav
 • Bernát Igor
 • Čeredejev Ivan
 • Čorej Pavol
 • Kovács Ján
 • Kostka Gabriel
 • Moniš Milan
 • Ondriš Pavol – vedúci hlasu
 • Pánik Vladimír
 • Strečok Pavol
 • Tirpák Ivan

Bas

 • Brejka Marián
 • Brezák Ján
 • Füleky Zoltán
 • Gottweis Ján
 • Holan Igor
 • Kostka Peter
 • Laurinc Viliam
 • Miškovič Marian
 • Plank Karol – vedúci hlasu
 • Smolárik Marian
 • Stopka Jozef
 • Tkáčik Jozef
 • Turan Svetozár
 • Vacval Stanislav
 • Werner Ivan