Zoznam členov

Soprán

Barázová Ľudmila
Brejková Mária
Cingeľová Henrieta
Feniková Magdaléna
Hammerlik Zsuzsanna
Hauskrechtová Viera
Juračková Emília
Löfflerová Katarína
Planková Eva
Pufflerová Jarmila
Rajčányová Zuzana
Rieglová Marieta
Slaninová Henrieta
Srnková Marta
Straková Dagmar
Stupková Anna
Svetlíková Jana
Sviteková Tamara
Šándorová Zuzana
Šidová Edita
Šoka Smejová Jana
Vaďurová Anna
Žukov Katarína

Alt

Abrahámová Eva
Buchmanová Oľga
Bohunická Alžbeta
Ďurčová Soňa
Fominskaya Viktoria
Hanakovičová Mária
Horváthová Slávka
Huttová Mariana
Kostelná – de Horde Ľudmila
Lamošová Viera
Lipčáková Anna
Mináriková Anna
Pachová Martina
Popelková Marta
Synková Milada
Szatmáryová Eva
Šturcelová Mária
Švihrová Judita
Trusová Tatiana
Tužinčinová Anna

Tenor

Hanzel Martin
Moniš Milan
Kostka Gabriel
Kovács Ján
Ondriš Pavol
Pánik Vladimír
Tirpák Ivan
 

Bas

Bencz Bálint
Brejka Marián
Brezák Ján
Füleky Zoltán
Gottweis Ján
Herceg Ivan
Kostka Peter
Laurinc Viliam
Miškovič Marián
Plank Karol
Turan Svetozár
Vacval Stanislav

Dirigent

Kokoš Adrian

Manažérka

Mináriková Anna

Korepetítorka

Synková Milada

Technik

Kovács Ján

Copyright © 2023. Spevácky zbor mesta Bratislavy. Všetky práva vyhradené. Vyrobil a spravuje Darklight.