Manažér zboru

event_01_micheal_thompson132

Stanislav Babiak

Tajomníčka

event_02_smulligannn132

Anna Mináriková

Korepetítor

event_02_smulligannn132

Milada Synková

Dokumentácia

vimeo_88056397
vimeo_88056397

Anna Mináriková

Ján Kovács

Soprán

 • Barázová Ľudmila
 • Brejková Mária
 • Buranová Mária
 • Dorňáková Eva
 • Feniková Magdaléna
 • Hanzelová Anna
 • Hauskrechtová Viera
 • Juračková Emília
 • Planková Eva
 • Porubenská Jana
 • Pufflerová Jarmila
 • Rajčányová Zuzana
 • Smejová Jana
 • Srnková Marta
 • Straková Dagmar
 • Stupková Anna
 • Svetlíková Jana
 • Sýkorová Katarína
 • Šándorová Zuzana
 • Šidová Edita
 • Vaďurová Anna
 • Vargicová Angela

Alt

 • Abrahámová Eva
 • Buchmanová Oľga
 • Bohunická Alžbeta
 • Ďurčová Soňa
 • Dzurišová Eva
 • Hábová Ľubica
 • Hanakovičová Mária
 • Kostelná – de Horde Ľudmila
 • Lamošová Viera
 • Mináriková Anna
 • Popelková Marta
 • Synková Milada
 • Šturcelová Mária
 • Švihrová Judita
 • Trusová Tatiana
 • Tužinčinová Anna
 • Želonková Vladimíra

Tenor

 • Babiak Stanislav
 • Bernát Igor
 • Čeredejev Ivan
 • Čorej Pavol
 • Kovács Ján
 • Kostka Gabriel
 • Moniš Milan
 • Ondriš Pavol
 • Pánik Vladimír
 • Strečok Pavol
 • Tirpák Ivan
 • Veľký Ladislav

Bas

 • Brejka Marián
 • Brezák Ján
 • Füleky Zoltán
 • Gottweis Ján
 • Holan Igor
 • Kostka Peter
 • Laurinc Viliam
 • Miškovič Marian
 • Plank Karol
 • Smolárik Marian
 • Stopka Jozef
 • Tkáčik Jozef
 • Turan Svetozár
 • Vacval Stanislav
 • Werner Ivan