Dirigent

Adrian Kokoš

11. marec 1978 (Michalovce)

Od januára 2004 pôsobí ako zbormajster a dirigent v Slovenskom rozhlase, kde nanovo založil Detský spevácky zbor Slovenského rozhlasu (od roku 2011 je súčasťou DSZ SRo aj Dievčenský spevácky zbor). Popri rozhlasovom zbore je dominantnou jeho dlhoročná spolupráca so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu.

Na svojom konte má celý rad premiér domácich i svetových autorov. Od roku 2003 spolupracuje so slovenským skladateľom Víťazoslavom Kubičkom, vo svetovej premiére uviedol vyše dvadsať skladateľových  diel. Spolupracuje s domácimi a zahraničnými hudobnými telesami ako napr. Cappella Istropolitana, Štátna filharmónia Košice, Štátny komorný orchester Žilina, Moravská filharmónia Olomouc, Janáčkova filharmónia Ostrava, Filharmónia Bohuslava Maritnů Zlín, Karlovarský symfonický orchester, Johann Strauss orchester v nemeckom Coburgu, Metropolitný orchester Bratislava, Sinfonietta Bratislava, Slovenskí symfonici, Spevácky zbor Lúčnica, Slovenský filharmonický zbor. 

Ako dirigent sa predstavil aj na viacerých renomovaných hudobných festivaloch (Medzinárodný festival Musica Sacra v Nitre, Festival sakrálneho umenia Košice, Viva Musica Festival, Bratislavské hudobné slávnosti, Pohoda Festival, Medzinárodný operný festival Smetanova Litomyšl, Dvořákova Olomouc, České doteky hudby, Europäische Johann Strauss Bühnenwerke Festival, Medzinárodný festival Petra Dvorského – Jaroměřice, Medzinárodný filmový festival Karlovy Vary, Symfónia umenia). 

V sezóne 2009/10 pôsobil ako hosťujúci dirigent Štátnej opery v Banskej Bystrici. Pravidelne spolupracuje s významnými osobnosťami slovenskej a medzinárodnej hudobnej scény. Predstavil sa aj na 30. ročníku Letných olympijských hier v Londýne, kde v slávnom Sadlers Wels divadle  spolu s art – rockovou legendou skupiny YES Jonom Andersonom a Miroslavom Žbirkom dirigoval Slovenský reprezentatívny koncert. So Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu, Detským a dievčenským rozhlasovým zborom nahral množstvo diel klasického repertoáru, hudbu k rôznym rozhlasovým hrám, ale i hudbu k filmom ako napríklad  Wilsonov,  Anděl Páně 2, Svetozár Stračina, Učiteľka, Po strništi bos, Dubček, Zakliata jaskyňa. 

Je jedným z mála slovenských dirigentov, ktorý sa úspešne venuje spájaniu rôznych žánrov v hudbe. V štýle crossover uviedol množstvo hudobných projektov, kde spojil jazzovú, poppovú, rockovú, či ľudovú hudbu s klasickými symfonickými telesami. Od marca 2022 pôsobí ako umelecky vedúci a hlavný dirigent Speváckeho zboru mesta Bratislavy. 

V rokoch 2021 a 2022 bol jedným z členov odbornej poroty talentovej súťaže mladých virtuózov v oblasti vážnej hudby VIRTUÓZI – národné kolo. V júli 2022 dirigoval otvárací ceremoniál Európskeho olympijskeho festivalu mládeže (EYOF) v Banskej Bystrici, ktorý bol vysielaný v priamom prenose do 48 krajín sveta. So Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala a Speváckym zborom mesta Bratislavy uviedol na Bratislavských hudobných slávnostiach Händlovo „Dettingenské“ Te Deum. 

Adrian Kokoš je uznávaným interpretom a propagátorom slovenskej vokálno – inštrumentálnej hudby.  Hudobné tituly, ktoré nahral, vydali vydavateľstvá Slovak Radio Records, Hudobný fond a Universal Music. Pravidelne sa podieľa na umeleckých programoch pre Rozhlas a televíziu Slovenska a Českú televíziu.

Predchádzajúci zbormajstri

profesor Mgr. Ladislav Holásek

23. december 1929 (Dolné Rykynčice) – 14.november 2021 (Bratislava)

Dirigent – zbormajster, s menom ktorého sa priam neoddeliteľne spája nielen história renomovaných slovenských vokálnych telies, ale tiež výnimočne bohaté interpretačné skúsenosti ako aj široký repertoárový záber.

Na Konzervatóriu v Bratislave Ladislav Holásek absolvoval odbor hry na klavíri. Na toto štúdium nadviazal na novozaloženej Vysokej škole múzických umení v Bratislave, kde študoval u Frica Kafendu a po jeho odchode v štúdiu pokračoval u Štefana Németha – Šamorínskeho.

Po jeho úspešnom ukončení sa v roku 1955 stal Ladislav Holásek najskôr korepetítorom Miešaného zboru Československého rozhlasu. Na tomto poste zotrval aj po začlenení zboru do Slovenskej filharmónie. Práca korepetítora a aj priama konfrontácia s poslaním profesie dirigenta sa pre Ladislava Holáska stali kľúčovými a priviedli ho práve k dirigovaniu, ktoré sa neskôr stalo ťažiskom jeho umeleckej činnosti. V rokoch 1963 – 1967 si preto doplnil vzdelanie na VŠMU u Ľudovíta Rajtera v odbore dirigovanie zboru a orchestra.

SZMB

V roku 1977 prevzal Ladislav Holásek po Antonovi Kállayovi (1971 – 1976) a Valentinovi Iljinovi (1976 – 1977) vedenie Speváckeho zboru mesta Bratislavy. Dirigent aj rámci tohto telesa postupne vyformoval široký repertoár, zahŕňajúci aj domácu či zahraničnú a cappella tvorbu rôznych štýlových období, ale najmä vokálno-inštrumentálne diela slovenskej i svetovej tvorby, hlavne omše, kantáty, oratória i opery. V Slovenskom rozhlase a v Slovenskej talevízii nahral zo zborom desiatky a‘ cappella diel slovenských a zahraničných hudobných skladateľov. V spolupráci s významnými slovenskými a zahraničnými dirigentami a orchestrami uviedol viac ako stotridsať vokálno-inštrumentálnych diel v mnohých krajinách Európy. Zásluhou vysokého umeleckého majstrovstva L.Holáska a zboru, náročnosti repertoáru a popredným umiestneniam na medzinárodných festivalech, sa Spevácky zbor mesta Bratislavy zaradil medzi špičkových reprezentantov zborovej scény nielen na Slovensku, ale aj v Európe.

Pedagóg

Popri umeleckom pôsobení sa Ladislav Holásek venoval aj pedagogickej práci. V rokoch 1958 – 1961 externe vyučoval hru na klavíri na Filozofickej fakulte UK v Bratislave a na Vyššej pedagogickej škole v Bratislave. Na Konzervatóriu v Bratislave bol v rokoch 1971 – 1973 externým pedagógom odboru zborový spev. V roku 1974 začal externe pôsobiť na Vysokej škole múzických umení v Bratislave na katedre skladby a dirigovania, kde vyučoval dirigovanie zboru a sluchovú analýzu. Na Pedagogickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, vyučoval v rokoch 1992 –2004 a zároveň viedol Akademický dievčenský spevácky zbor. Na slovenskej umeleckej scéne pôsobí Ladislav Holásek už desaťročia. V ich priebehu sa vždy usiloval o dosiahnutie precíznej interpretácie, ktorú popri zvládnutí technickej stránky oceňovala aj odborná kritika. Za umelecký prínos získal Ladislav Holásek viaceré ocenenia a vyznamenania. viacerými vyznamenaniami.

Copyright © 2023. Spevácky zbor mesta Bratislavy. Všetky práva vyhradené. Vyrobil a spravuje Darklight.