Korunovačný koncert 2019
4. septembra 2019
16:38
Bratislava, Primaciálne námestie