Svätý Martin
5. novembra 2016
17:00
Bratislava
Katedrála sv. Martina

 

Program

Svätý Martin

oratórium pre sóla, rozprávača, miešaný zbor a orchester

svetová premiéra

 

Ľuboš Bernáth, hudba
Tomáš Surý, text

 


 

Účinkujú

Jozef Šimonovič

Jana Pastorková

Alena Kropáčková

Boris Prýgl

Komorný orchester ZOE

Adrián Kokoš, dirigent

Spevácky zbor mesta Bratislavy

Ladislav Holásek, zbormajster