Koncert SZMB venovaný pamiatke prof. Mgr. Ladislava Holáska

Katedrála sv. Martina, Bratislava 20.11.2022  19:30

Spevácky zbor mesta Bratislavy Adrian Kokoš – dirigent Mária Porubčinová – soprán Monika Fabiánová – mezzosoprán Jozef Gráf – enor Martin Mikuš – barytón Tomáš Nemec – klavír Rastislav Jurčík – akordeón program: Gioachino Rossini – Petite Messe Solennelle
foto Alexander Trizuliak