Laureáti Ceny ministerky kultúry za rok 2018

Ministerka kultúry Ľubica Laššáková dňa 20.05.2019 odovzdávala Ceny ministerky kultúry Slovenskej republiky v oblastiach profesionálneho umenia.

Laureátom ceny za výnimočný prínos v oblasti hudby sa stal zbormajster Ladislav Holásek za mimoriadny celoživotný prínos v oblasti zborového umenia s prihliadnutím na umelecké pôsobenie zbormajstra a umeleckého vedúceho viacerých popredných slovenských zborových telies.

Viac sa dočítate:

http://www.culture.gov.sk/aktuality-ministerstva-kultury-36.html?id=1755&fbclid=IwAR3CDZeP67Cv5Hne6Ov_AQ9Dj0jtF7fvwdRwB8EbG9erzD-e_F5KY43kg4E

Reportáž RTVS

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13982/188041#2745