Zbor

Zbor vznikol v roku 1971 pri Mestskom kultúrnom stredisku v Bratislave s názvom Bratislavský komorný zbor. V súčasnosti pôsobí pri Bratislavskom kultúrnom a informačnom stredisku.

Pri jeho zrode bol Anton Kállay, ktorý sa stal prvým dirigentom zboru a viedol ho do roku 1976. Potom ho krátko dirigoval Valentin Iljin (1976 – 1977). Od roku 1977 –  2021 bol jeho dirigentom a umeleckým vedúcim Prof. Mgr. Ladislav Holásek. Prof. Holásek zásadne ovplyvnil umelecký profil telesa a priviedol ho na vrcholnú úroveň vokálneho interpretačného umenia. V prvých rokoch pôsobenia v SZMB postupne menil jeho tvár. Významne rozširoval repertoár zboru, s čím zároveň pribúdali požiadavky na uvádzanie náročných vokálno-symfonických diel. V nadväznosti na tento trend sa zvyšoval počet členov zboru, čím sa stratil jeho komorný charakter. Preto sa v roku 1979 zmenil jeho názov na „Spevácky zbor mesta Bratislavy“.

Od marca 2022 je umeleckým vedúcim, zbormajstrom a dirigentom  Mgr. Art. Adrian Kokoš. Adrian Kokoš pôsobí od januára 2004 ako zbormajster a dirigent v Slovenskom rozhlase, kde založil Detský spevácky zbor Slovenského rozhlasu. Popri rozhlasovom zbore je dominantnou jeho dlhoročná spolupráca so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu. Na svojom konte má celý rad premiér domácich i svetových autorov.

Široká spolupráca

SZMB sa môže pochváliť plodnou umeleckou spoluprácou a účinkovaním s poprednými zahraničnými orchestrami ako sú Česká filharmonie Praha, Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín, Haydn Orchester, Bolzano, The Israel Philharmonic Orchestra, Tel Aviv, Moravská filharmonie, Olomouc, Mozartorchester Salzburg, Orquesta Filarmonica de Gran Canaria, RAI Torino, Státní filharmonie Brno, St. Peterburská filharmónia, SWF-Sinfonieorchester Baden-Baden, Pražská komorní filharmonie, Solistes Européens Luxemburg, Wiener Symphoniker, Münchener Symphoniker, Radio Symphonieorchester Wien a domácimi orchestrami ako sú Slovenská filharmónia Bratislava, Štátna filharmónia Košice, Štátny komorný orchester Žilina, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu Bratislava, Cappella Istropolitána Bratislava a iné, s početnými zahraničnými a domácimi dirigentmi. S viacerými z nich sa predstavil na medzinárodných hudobných festivaloch a koncertoch v mnohých mestách Európy.

Zbor často vystupoval v Assisi, Salzburgu, Viedni, Ríme, Luxemburgu, v letnom pápežskom sídle Castel Gandolfo, na Pražskej jari, na Opernom festivale v Oviede (Španielsko), na hudobnom festivale UmbriaMusicFest (Taliansko) a inde. Na medzinárodných hudobných festivaloch speváckych zborov (Arezzo, Gorizia, Llangolen, Middlesbrough, Spittal, Miedzyzdroje, Karditsa, Pollheim) dosahoval vynikajúce umiestnenia. Často účinkuje na slovenských hudobných festivaloch ako BHS Bratislava, v Žiline, Košiciach, Banskej Bystrici, Zvolene, Nitre, Spišskej Novej Vsi.

Rozsiahly repertoár

Zbor uskutočnil stovky vystúpení na Slovensku a v zahraničí. V rozsiahlom repertoári zboru je obrovské množstvo omší, oratórií a kantát i opier, rôznych štýlových období a aj diela súčasnej svetovej tvorby. Repertoár a’cappella obsahuje stovky diel z renesancie, baroka, klasicizmu a romantizmu a diel skladateľov 20. storočia. Premiéroval mnohé skladby súčasných slovenských skladateľov. Bohatá je aj jeho nahrávacia činnosť keď v Slovenskom rozhlase nahral niekoľko desiatok diel a´cappella, v Slovenskej televízii realizoval rad nahrávok, vydal niekoľko CD, LP a SP nosičov (z najznámejších spomeňme: Messiah G. F. Händla, Svatební košile A. Dvořáka, Stvorenie J. Haydna, Requiem G. Verdiho).

Oceňované teleso

Zbor je vysoko oceňovaný i odbornou kritikou. Zásluhou vysokého umeleckého majstrovstva, náročnosti repertoáru a vďaka popredným umiestneniam na medzinárodných festivaloch sa zaraďuje medzi špičkových reprezentantov zborovej scény nielen na Slovensku, ale aj v Európe.

Copyright © 2023. Spevácky zbor mesta Bratislavy. Všetky práva vyhradené. Vyrobil a spravuje Darklight.