Zimný koncert SZMB

PROGRAM

Adeste Fideles

Mikuláš  Schneider-Trnavský Missa pastoralis „Alma nox“

Claude Debussy Clair de Lune

Ján  Cikker  Koledy výber:    Ninaj, ninaj

Alexander  Moyzes    Koledy výber:  Vstávajte pastieri

Nesiem Vám noviny

Narodil sa